Ana içeriğe atla

Bu programda Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe dillerinde karşılıklı yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek, bilgili, kültürlü ve mesleğinin gerektirdiği becerilerle donanmış mütercim tercümanlara duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla eğitim verilmektedir. Sözlü ve yazılı çeviri hizmeti veren bürolar, yerel, ulusal ve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel medya kurumları, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklar, DPT, MİT, TÜBİTAK, TSE gibi kamu kurum ve kuruluşları, bankaların kambiyo bölümleri, yayınevleri, editörlükler, üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri, çeşitli milletlerarası kuruluşlar, uluslararası sivil toplum örgütleri, kitap çevirmenliği, yabancı görev şeflikleri, gümrükleme ve ithalat, ihracat şirketleri mezunların çalışma alanlarındandır.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık programında Rus dili ve grameri öğretilmekte ve 19. yüzyıl klasik Rus edebiyatı ve Rusya tarihi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Günümüzde İngilizce, uluslararası bir iletişim vasıtası olarak inkâr edilemez öneme haiz olmasına rağmen, diğer yabancı dil ve kültürlerin öğrenilmesi de aynı derecede ehemmiyetlidir. Bu bağlamda, Rus dilinin asırlardan beri Avrupa’nın siyasetinde, tarihinde, felsefesinde ve kültüründe çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.

Rusça, yaklaşık olarak 150 milyon kişinin ana dilidir. Avrupa’nın ekonomi politikasında, bilimsel araştırmalarında, beşeri çalışmalarında ve genel kültür meselelerinde merkezî bir konumda yer almaktadır.

Uluslararası kongrelerde, siyasi müzakerelerde ve ticarî fuarlarda Rusça son derece önemli bir dildir. Ayrıca, entelektüel mirasımızın bir parçası olan zengin bir felsefi ve edebî geleneğin de dilidir.

Bu zengin bilgi kaynağının kilidini açacak en iyi anahtar tabii ki Rus dilini öğrenmektir. Bir dili öğrenmek, nispeten basit bir faaliyet gibi görünebilir; lâkin o dili konuşan insanların edebiyatı, kültürü, folkloru ve tarihi öğrenildiğinde ne kadar zengin ve zenginleştirici bir tecrübe olduğu müşahede edilir.

Dolayısıyla Rusça eğitimi, sadece kelimelerin, deyimlerin ve dilsel yapıların körü körüne ezberlenmesini gerektiren bir eğitim değildir. Rus dilini iyi öğrenme, çağımızın Rusça konuşan insanlarının dünya görüşü hakkında olduğu kadar Avrupa tarihi; felsefi ve kültürel gelişmeler hakkında da daha derin bir anlayışa kavuşmayı beraberinde getirecektir.

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.